Jagt


Svenstrup Gods er kendt for god jagt. Helt fra gammel tid har det været en meget væsentlig aktivitet, som har tiltrukket i tusindvis af jægere. Terrænet med de store søer, mange små skove, der omkranser markerne og de mange remisser giver den størst mulige randeffekt hvor vildtet trives.

Når skoven er lukket p.g.a. jagt er det fordi jagtarrangementet skal foregå uforstyrret og det skal respekteres. Det er en fast instruktion til jægerne, at de skal fjerne skiltene til aften, når jagten er ovre, så publikum igen kan komme i skoven.

Vi benytter Jægerforbundets anbefaling om skilt, der på ingen måde lukker skoven, men blot lægger op til, at skovgæster viser hensyn ved færdsel i skoven under jagt, lige som vi selv gør det over for andre skovgæster.

Bestanden af råvildt er kendt for at være stærk og leverer nogle store seksendere. Den tidligere Danmarksrekord kom fra Svenstrup og holdt i næsten 50 år. Som noget nyt og spændende er der også kommet en fritstående bestand af dåvildt som fast holder til i området. Kommer man ud en tidlig morgen, kan man se de store hjorte med de skovlformede gevirer stå og græsse på markerne.

svenstrup_jagt_arrangementJagten ledes af en skytte. Skytten har i det daglige ansvaret for pasning af godsets jagtareal samt kontakten til de mange jægere. Han opdrætter og udsætter fasaner, anvises terræn til bukkejægere i forbindelse med den fantastisk spændende forårsjagt.

Jægerne lejer skovene og danner et såkaldt konsortium, en gruppe af jægere, der driver jagt sammen på det samme terræn. Nogle konsortier har gået på det samme areal i over 50 år og kender derfor området som deres egen bukselomme. På den måde kan jægerne selv tage del i opbygningen af en god vildtbestand og har selv ansvaret for at der ikke skydes for meget.

Jægerne har også ansvaret for fodring så dyrene kan komme godt igennem vinteren og være i god stand når de om foråret får unger. De foretager vildpleje og planter til fordel for dyrene. Det kan være tætte remisser hvor dyrene kan gemmes sig eller afgrøder, som dyrene kan æde.