Landbrug

Svenstrup Gods har i samarbejde med Giesegaard Gods etableret et driftsfællesskab i 2005.

Ved indgåelsen udarbejdedes en overordnet dyrkningsstrategi for begge Godsers jorde og der blev oprettet en fælles maskinpark.

Driftsselskabet benævnes Svenstrup og Giesegaard Landbrug I/S. I dette selskab drives

i alt 2.500 ha. planteavl. Afgrøderne er typisk korn, raps samt frøgræs.

Driftsfællesskabet beskæftiger i alt 7 personer.