Skov

En tur i skoven er en stor oplevelse og mange menneskers fritidsbeskæftigelse. I skoven må du gå og cykle, men kun på skovveje og befæstede stier. Der er adgang fra kl. 6:00 til solnedgang.

Af hensyn til andre brugere af skoven, skal hunde føres i snor.

Adgangen til skovene kan forbydes eller begrænses på dage hvor der afholdes jagt og desuden i områder hvor der er intensivt skovarbejde. Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove og der findes specificerede regler for organiseret brug.

Svenstrup Skovdistrikt er 2650 ha, heraf ca 450 ha søer og andre naturarealer. Det er et af de største private skovdistrikter på Sjælland og består af flere store sammenhængende skovstykker. Det drejer sig om bl.a. Rye- og Magleskov ved Borup, Stubberup Skorskov ved Stubberup samt Skjoldenæsholm skovene ved Jystrup.

Skovene er meget afvekslende både arts- og aldersmæssigt og med en stor andel af løvskov. Der er en stor indblanding af Douglas og Lærk i bevoksningerne, enten som direkte indblanding eller som overstandere til de nye kulturer.

Der tyndes og skoves året rundt og træet afsættes både lokalt og internationalt. En del af vores træ bliver bl.a. sendt til Østen, hvor der er en stor efterspørgsel på træ. Vi har ligeledes en stor produktion af pyntegrønt og Svenstrup Gods er kendt for sine mange nichearter inden for pyntegrønt.

Skovene er PEFC-certificerede, og er derfor underlagt særlige regler for en skånsom og bæredygtig skovdrift.

Kontakt vores Skovfoged:

Skovfoged Claus Løvendahl: cl@svenstrup.dk