Velkommen til Svenstrup Gods

Svenstrup Gods

Svenstrup Gods ligger ved Borup i Køge Kommune. Svenstrups hovedbygning med to sidefløje er bygget i 1781-1784 og stalden med tjenesteboliger er bygget 1894-96.

Hele anlægget er fredet og ligger i naturskønne omgivelser med store marker og vidtstrakte skove.

På godset er der landbrug, skovbrug, jagtvæsen, griseproduktion og udlejning af ejendomme til beboelse og erhverv. Derudover er der udlejning af selskabslokaler samt afholdelse af større events og arrangementer.  Godsets areal er på 3650 ha. og her er ca. 25 dygtige og engagerede medarbejdere.

Hvis du vil vide mere om vores afdelinger og aktiviteter er der mere information under menupunktet “Aktiviteter”.

Vel mødt på Svenstrup !

Maria Wedell-Neergaard

Direktør & 11. generation

 

Vi har søgt og fået tilskud til flere forskellige projekter fra EU/LDP2020 i vores Griseproduktion. For nærmere information se under vores Griseproduktion. Vi har desuden søgt og fået tilskud under landbrugsreformen 2023: “Etableringsstøtte til unge landbrugere 2023” finansieret af EU. Senest har vi søgt og fået tilskud under Miljø- og klimateknologi ordningen: Reduktion af ammoniakemissionfra svinestalde ved etablering af teltoverdækning, med projektperiode 10. januar 2023 -10. januar 2025.

 

 

 

 

 

Seneste nyheder

INFORMATIONSMØDE SOLCELLER

Informationsmøde
Solceller ved Svenstrup Gods
Vi vil gerne invitere borgere i Vigersted og omegn til informationsmøde omkring, hvilke overvejelser vi har om et solcelleprojekt i nærheden af Vigersted.
På mødet, hvor vores rådgiver fra Velas også deltager, vil vi redegøre nærmere for projektforslaget samt de muligheder, det kan give for de nærmeste naboer og lokalområdet.
Mødet holdes tirsdag den 12. marts kl. 19.00
hos Vigersted Forsamlingshus
Agerupvej 26 4100 Ringsted

INFORMATIONSMØDE VINDMØLLEPROJEKT

Vi vil gerne invitere borgere i Borup og omegn til informationsmøde omkring, hvilke overvejelser vi har om et vindmølleprojekt i nærheden af Borup.

På mødet, hvor vores rådgiver fra Velas også deltager, vil vi redegøre nærmere for projektforslaget samt de muligheder, det kan give for de nærmeste naboer og lokalområdet.

Mødet holdes mandag den 11. marts kl. 19.00

hos Borup Sognegård

Hovedgaden 72 4140 Borup