Ridekort

Reglement for ridning i Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter:

GENERELT

Der kan udelukkende rides i Skjoldenæsholm- og Svenstrup skovene ved køb af personligt Ridekort. Ridekortet skal bæres synligt om halsen og uden på tøjet i medsendte ID-bånd.

 

REGLEMENT

Ridning i trav eller skridtgang er tilladt på alle de på kortet BLÅT markerede skovveje. Kun på de GULT farvemarkerede veje og skovspor på kortet må der galoperes. Ridning skal finde sted i vejrabatten eller på midterrabatten.

De veje der på kortet er markeret med RØD må ikke benyttes.

Skovdistriktet opmærker ridespor igennem enkelte udvalgte bevoksninger, disse bliver markeret med en hestesko på træerne. Disse spor er de eneste steder man må ride uden for bilfaste veje, defineret som veje, hvor der kan køre en lastbil.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til at ændre antallet eller placeringen af galopspor/skovspor.

Vi henstiller til, at du tager hensyn til andre brugere af skoven, samt følger reglerne for færdsel i private skove. Ved møde med gående publikum og kørende biler skal du som rytter altid vige.

På dage, hvor der er skiltet med jagt i et område, er det ikke tilladt at ride i dette område af skoven. Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidig begrænsning af færdselsretten  i tilfælde af skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud eller lignende. I disse tilfælde vil være opsat skilte om, at skoven er lukket den pågældende dag eller periode.

Der kan købes dagskort på vores webshop. Dette kan kun benyttes af gæsteryttere, der er i selskab med indehavere af et gyldigt ridekort.

For at ordningen skal være en god oplevelse for alle skovens brugere, beder vi de ridende hjælpe med at reglementet overholdes.

 

Med venlig hilsen

Skovfoged Claus Løvendahl

e-mail: cl@svenstrup.dk

Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter

“Pas godt på naturen !”

 

PRISER

Priser inkl. moms (per person) gældende pr. 1. april 2023 (periode 1/4 – 31/3):

ID-bånd er PINK i 2023.

Køb dit Ridekort til vores skove her: Bestil dit ridekort i vores webshop 

Årskort 1.740,00 kr./årligt
Børnekort (barn u. 18 år) 620,00 kr./årligt
Årsgæstekort 1.740,00 kr.
Dagsgæstekort (kun ifølge ryttere med gyldigt Ridekort) 80,00 kr./voksen og 40,00 kr. børn u. 18 år.

 

LINKS TIL OVERSIGTSKORT

Dyrehaven: Dyrehaven Kimmerslev Hessel
Høed skov: Hoed og Ortved
Kløvested / Dalby skov: Klovested og Dalby
Dyrehaven / Kimmerslev Hessel: Dyrehaven Kimmerslev Hessel
Ryeskov / Magleskov: Magleskov og Ryeskov
Skjoldenæsholm skovene: Skjoldenaesholmskovene
Storskoven: Bastebjerg Ebbeskov og Storskoven