Ridekort

Reglement for ridning på Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter:

 

GENERELT

Ridekortet er personligt. Ridekortet skal bæres synligt om halsen og uden på tøjet i medsendte ID-bånd.

 

REGLEMENT 

Ridning i trav eller skridtgang er tilladt på alle de på kortet BLÅT markerede skovveje. Kun på de GULT farvemarkerede veje og skovspor på kortet må der galoperes. Ridning skal finde sted i vejrabatten eller på midterrabatten.

De veje der på kortet er markeret med RØD må ikke benyttes.

Skovdistriktet opmærker ridespor igennem enkelte udvalgte bevoksninger, disse bliver markeret med en hestesko på træerne. Disse spor er de eneste steder man må ride uden for bilfaste veje, deffineret som veje, hvor der kan køre en lastbil.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til at ændre antallet eller placeringen af galopspor/skovspor.

Vi henstiller til, at du tager hensyn til andre brugere af skoven, samt følger reglerne for færdsel i private skove. Ved møde med gående publikum og kørende biler skal du som rytter altid vige.

På dage, hvor der er skiltet med jagt i et område, er det ikke tilladt at ride i dette område af skoven. Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidig begrænsning af færdselsretten  i tilfælde af skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud eller lignende. I disse tilfælde vil være opsat skilte om, at skoven er lukket den pågældende dag eller periode.

Der kan købes dagskort på vores webshop. Dette kan kun benyttes af gæsteryttere, der er i selskab med indehaver af et gyldigt ridekort.

For at ordningen skal være en god oplevelse for alle skovens brugere, beder vi de ridende hjælpe med at reglementet overholdes.

Med venlig hilsen

Skovfoged Poul Norup

Tel. 40 10 28 84

e-mail: pn@svenstrup.dk

Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter

“Pas godt på naturen – få kan ødelægge det for de mange!”

 

PRISER

Priser inkl. moms (per person) gældende pr. 1. april 2017 (periode 1/4 – 31/3):

ID-bånd er gule i 2017

Bestil dit ridekort i vores webshop

Årskort 1.700,00 kr./årligt
Børnekort (barn u. 18 år) 600,00 kr./årligt
Årsgæstekort 1.700,00 kr.
Dagsgæstekort (kun ifølge ryttere med gyldigt Ridekort) se webshop

 

LINKS TIL OVERSIGTSKORT

Dyrehaven  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Høed skov  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Klosterskoven  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_klosterskoven.pdf
Kløvested / Dalby skov  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Overdrevsgården  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Ryeskov / Magleskov  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Skjoldenæsholm  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf
Storskoven  https://svenstrup.dk/wp-content/uploads/2016/06/www_dyrehaven.pdf