Ridekort

Reglement for ridning i Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter:

GENERELT

Der kan udelukkende rides i Skjoldenæsholm- og Svenstrup skovene ved køb af personligt Ridekort. Ridekortet skal bæres synligt om halsen og uden på tøjet i medsendte ID-bånd.

 

REGLEMENT

Ridning i trav eller skridtgang er tilladt på alle de på kortet BLÅT markerede skovveje. Kun på de GULT farvemarkerede veje og skovspor på kortet må der galoperes. Ridning skal finde sted i vejrabatten eller på midterrabatten.

De veje der på kortet er markeret med RØD må ikke benyttes.

Skovdistriktet opmærker ridespor igennem enkelte udvalgte bevoksninger, disse bliver markeret med en hestesko på træerne. Disse spor er de eneste steder man må ride uden for bilfaste veje, deffineret som veje, hvor der kan køre en lastbil.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til at ændre antallet eller placeringen af galopspor/skovspor.

Vi henstiller til, at du tager hensyn til andre brugere af skoven, samt følger reglerne for færdsel i private skove. Ved møde med gående publikum og kørende biler skal du som rytter altid vige.

På dage, hvor der er skiltet med jagt i et område, er det ikke tilladt at ride i dette område af skoven. Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidig begrænsning af færdselsretten  i tilfælde af skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud eller lignende. I disse tilfælde vil være opsat skilte om, at skoven er lukket den pågældende dag eller periode.

Der kan købes dagskort på vores webshop. Dette kan kun benyttes af gæsteryttere, der er i selskab med indehaver af et gyldigt ridekort.

For at ordningen skal være en god oplevelse for alle skovens brugere, beder vi de ridende hjælpe med at reglementet overholdes.

 

Med venlig hilsen

Skovfoged Claus Løvendahl

e-mail: cl@svenstrup.dk

Skjoldenæsholm- & Svenstrup Skovdistrikter

“Pas godt på naturen – få kan ødelægge det for de mange!”

 

PRISER

Priser inkl. moms (per person) gældende pr. 1. april 2019 (periode 1/4 – 31/3):

ID-bånd er mørkegrønne i 2019.

OBS: Vi gør opmærksom på, at Klosterskoven er frasolgt hvorfor der ikke kan købes Ridekort til denne skov længere. Ridekort til de øvrige skove kan købes her: Bestil dit ridekort i vores webshop 

Årskort 1.700,00 kr./årligt
Børnekort (barn u. 18 år) 600,00 kr./årligt
Årsgæstekort 1.700,00 kr.
Dagsgæstekort (kun ifølge ryttere med gyldigt Ridekort) se webshop

 

LINKS TIL OVERSIGTSKORT (opdateres pr. 1/4-2019)

Dyrehaven
Høed skov
Kløvested / Dalby skov
Overdrevsgården
Ryeskov / Magleskov
Skjoldenæsholm
Storskoven